CloneX #13480
 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Eye Color

  CLSD YLLW

  0.61% Có đặc tính này

 • Hair

  PNK Shape Up

  1.69% Có đặc tính này

 • Jewelry

  RBY Two Piece

  1.78% Có đặc tính này

 • Clothing

  GM MONO HOODIE

  1.19% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #13480
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Eye Color

  CLSD YLLW

  0.61% Có đặc tính này

 • Hair

  PNK Shape Up

  1.69% Có đặc tính này

 • Jewelry

  RBY Two Piece

  1.78% Có đặc tính này

 • Clothing

  GM MONO HOODIE

  1.19% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
RTFKT使用最新的游戏引擎,NFT,区块链身份验证和增强现实,结合制造业创造独一无二的专业知识球鞋和数字工件。
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  1321

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum