CloneX #2182
 • DNA

  Robot

  29.99% Có đặc tính này

 • Hair

  WHT Curtains

  1.34% Có đặc tính này

 • Jewelry

  SLVR Two Piece

  1.42% Có đặc tính này

 • Clothing

  BRWN Fur Coat

  0.89% Có đặc tính này

 • Accessories

  SLVR Round

  2.23% Có đặc tính này

 • Type

  MK1

  5.29% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #2182
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Robot

  29.99% Có đặc tính này

 • Hair

  WHT Curtains

  1.34% Có đặc tính này

 • Jewelry

  SLVR Two Piece

  1.42% Có đặc tính này

 • Clothing

  BRWN Fur Coat

  0.89% Có đặc tính này

 • Accessories

  SLVR Round

  2.23% Có đặc tính này

 • Type

  MK1

  5.29% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
RTFKT使用最新的游戏引擎,NFT,区块链身份验证和增强现实,结合制造业创造独一无二的专业知识球鞋和数字工件。
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  13389

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum