CloneX #3019
 • DNA

  Robot

  29.99% Có đặc tính này

 • Hair

  GRN Cyber Dreads

  1% Có đặc tính này

 • Clothing

  RTFKT CHROME Tee

  1.69% Có đặc tính này

 • Accessories

  GLD STUD

  0.71% Có đặc tính này

 • Mouth

  Gas Mask

  0.97% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #3019
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Robot

  29.99% Có đặc tính này

 • Hair

  GRN Cyber Dreads

  1% Có đặc tính này

 • Clothing

  RTFKT CHROME Tee

  1.69% Có đặc tính này

 • Accessories

  GLD STUD

  0.71% Có đặc tính này

 • Mouth

  Gas Mask

  0.97% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
RTFKT使用最新的游戏引擎,NFT,区块链身份验证和增强现实,结合制造业创造独一无二的专业知识球鞋和数字工件。
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  15808

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum