• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
CloneX #16936
 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  YLLW

  4.41% Có đặc tính này

 • Hair

  Propeller Helmet

  0.29% Có đặc tính này

 • Clothing

  Job Tee

  0.81% Có đặc tính này

 • Eyewear

  Cyber Eye Patch

  1.49% Có đặc tính này

 • Mouth

  Tan Tan Bo

  0.98% Có đặc tính này

 • Type

  MURAKAMI DRIP

  15.41% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #16936
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Human

  50.04% Có đặc tính này

 • Eye Color

  YLLW

  4.41% Có đặc tính này

 • Hair

  Propeller Helmet

  0.29% Có đặc tính này

 • Clothing

  Job Tee

  0.81% Có đặc tính này

 • Eyewear

  Cyber Eye Patch

  1.49% Có đặc tính này

 • Mouth

  Tan Tan Bo

  0.98% Có đặc tính này

 • Type

  MURAKAMI DRIP

  15.41% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
RTFKT使用最新的游戏引擎,NFT,区块链身份验证和增强现实,结合制造业创造独一无二的专业知识球鞋和数字工件。
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  16413

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum