• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Fragments by James Jean #1295
 • Sky

  Vaccuum

  3.11% Có đặc tính này

 • Background Glass

  Going Clear I

  0.54% Có đặc tính này

 • Face

  Silver

  0.63% Có đặc tính này

 • Mouth

  Lipster

  0.57% Có đặc tính này

 • Facial Markings

  None

  12.96% Có đặc tính này

 • 3rd Eye

  Starfish Bindee

  0.99% Có đặc tính này

 • Eyes

  Pin Wheelz

  0.3% Có đặc tính này

 • Nose

  Tear Drop

  0.61% Có đặc tính này

 • Head Gear

  Petal Gear Solid

  0.33% Có đặc tính này

 • Frame

  Morocco Abalone

  1.2% Có đặc tính này

Fragments By James Jean state-little state-little
Fragments by James Jean #1295
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Sky

  Vaccuum

  3.11% Có đặc tính này

 • Background Glass

  Going Clear I

  0.54% Có đặc tính này

 • Face

  Silver

  0.63% Có đặc tính này

 • Mouth

  Lipster

  0.57% Có đặc tính này

 • Facial Markings

  None

  12.96% Có đặc tính này

 • 3rd Eye

  Starfish Bindee

  0.99% Có đặc tính này

 • Eyes

  Pin Wheelz

  0.3% Có đặc tính này

 • Nose

  Tear Drop

  0.61% Có đặc tính này

 • Head Gear

  Petal Gear Solid

  0.33% Có đặc tính này

 • Frame

  Morocco Abalone

  1.2% Có đặc tính này

Fragments By James Jean
Fragments By James Jean state-little state-little
多学科视觉艺术家 James Jean 展示了 Fragments (2022),这是由数字艺术平台 Outland 委托的全新手绘数字艺术系列。
 • Hợp đồng

  0x51f0...02bc

 • ID token

  1295

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum