• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 192
 • Number

  192

  0.01% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.61% Có đặc tính này

 • Background

  sunrise

  7.82% Có đặc tính này

 • Race

  black

  2.18% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.67% Có đặc tính này

 • Shirt

  leopard polo

  0.82% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  ss-drip

  4.95% Có đặc tính này

 • Necklace

  milady beads

  0.84% Có đặc tính này

 • Hat

  earflap cap

  0.66% Có đặc tính này

 • Hair

  braid blue

  2% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.93% Có đặc tính này

 • Drip Score

  45

  0.85% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 192
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Number

  192

  0.01% Có đặc tính này

 • Eyes

  dilated

  10.61% Có đặc tính này

 • Background

  sunrise

  7.82% Có đặc tính này

 • Race

  black

  2.18% Có đặc tính này

 • Core

  prep-gyaru

  4.67% Có đặc tính này

 • Shirt

  leopard polo

  0.82% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  ss-drip

  4.95% Có đặc tính này

 • Necklace

  milady beads

  0.84% Có đặc tính này

 • Hat

  earflap cap

  0.66% Có đặc tính này

 • Hair

  braid blue

  2% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.93% Có đặc tính này

 • Drip Score

  45

  0.85% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker是一个由10000个生成性pfpNFT组成的集合,以街道风格部落为灵感,采用新基比美学。
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  192

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum