Milady 4732
 • Background

  sunset

  7.74% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.33% Có đặc tính này

 • Eyes

  closed

  2.88% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.82% Có đặc tính này

 • Necklace

  pearl necklace

  0.89% Có đặc tính này

 • Shirt

  jesus tank

  1.19% Có đặc tính này

 • Hair

  og orange

  1.96% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  star heart tattoo

  1.88% Có đặc tính này

 • Glasses

  prescription glasses

  2.3% Có đặc tính này

 • Drip Score

  24

  2.1% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.77% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.61% Có đặc tính này

 • Number

  4732

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 4732
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  sunset

  7.74% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.33% Có đặc tính này

 • Eyes

  closed

  2.88% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.82% Có đặc tính này

 • Necklace

  pearl necklace

  0.89% Có đặc tính này

 • Shirt

  jesus tank

  1.19% Có đặc tính này

 • Hair

  og orange

  1.96% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  star heart tattoo

  1.88% Có đặc tính này

 • Glasses

  prescription glasses

  2.3% Có đặc tính này

 • Drip Score

  24

  2.1% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.77% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.61% Có đặc tính này

 • Number

  4732

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker是一个由10000个生成性pfpNFT组成的集合,以街道风格部落为灵感,采用新基比美学。
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  4732

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum