• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 7825
Milady Maker state-little state-little
Milady 7825
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

  Milady Maker
  Milady Maker state-little state-little
  Milady Maker是一个由10000个生成性pfpNFT组成的集合,以街道风格部落为灵感,采用新基比美学。
  • Hợp đồng

   0x5af0...25a5

  • ID token

   7825

  • Tiêu chuẩn token

   ERC-721

  • Mainnet

   Ethereum