• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Captainz #6815
 • Type

  Kong

  1% Có đặc tính này

 • Stage

  1

  17.95% Có đặc tính này

Memeland Captainz state-little state-little
Captainz #6815
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Type

  Kong

  1% Có đặc tính này

 • Stage

  1

  17.95% Có đặc tính này

Memeland Captainz
Memeland Captainz state-little state-little
9,999 海盗船长正在寻找传奇的旋律。 9,999 Captainz 与他们的海盗船员一起探索破碎海域,寻找被称为“Memeland”的传奇宝藏。与他们一起追求荣耀、财富、爱情,当然还有……迷因。
 • Hợp đồng

  0x7692...44cc

 • ID token

  6815

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum