• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Links Champion #6569
 • BACKGROUND

  Pistachio

  1.36% Có đặc tính này

 • CLUB

  Boomstick

  1.54% Có đặc tính này

 • EXPRESSION

  Happy

  5.98% Có đặc tính này

 • EYEWEAR

  None

  4.23% Có đặc tính này

 • FACIAL HAIR

  Fu Manchu

  0.33% Có đặc tính này

 • HAIRSTYLE

  Bald

  1.69% Có đặc tính này

 • HEADWEAR

  None

  2.99% Có đặc tính này

 • MOUTH ACCESSORY

  Tee

  1.55% Có đặc tính này

 • TATTOO

  None

  6.57% Có đặc tính này

 • TOP

  Light Blue T-shirt

  0.22% Có đặc tính này

 • TROPHY TYPE

  Gold Y

  5.52% Có đặc tính này

LinksDAO Champions state-little state-little
Links Champion #6569
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • BACKGROUND

  Pistachio

  1.36% Có đặc tính này

 • CLUB

  Boomstick

  1.54% Có đặc tính này

 • EXPRESSION

  Happy

  5.98% Có đặc tính này

 • EYEWEAR

  None

  4.23% Có đặc tính này

 • FACIAL HAIR

  Fu Manchu

  0.33% Có đặc tính này

 • HAIRSTYLE

  Bald

  1.69% Có đặc tính này

 • HEADWEAR

  None

  2.99% Có đặc tính này

 • MOUTH ACCESSORY

  Tee

  1.55% Có đặc tính này

 • TATTOO

  None

  6.57% Có đặc tính này

 • TOP

  Light Blue T-shirt

  0.22% Có đặc tính này

 • TROPHY TYPE

  Gold Y

  5.52% Có đặc tính này

LinksDAO Champions
LinksDAO Champions state-little state-little
Links Champions 是 LinksDAO 的数字化身项目。每个冠军都是一个高尔夫奖杯,在闪电击中林克斯俱乐部的一天晚上,它被魔法激活了。但是一些稀有的没有到达另一边! 10,253 名冠军拥有一系列高尔夫属性,使每个冠军都独一无二。
 • Hợp đồng

  0x8a2b...59e2

 • ID token

  6569

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum