• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
#2025
 • Background

  Bar

  8.18% Có đặc tính này

 • Fur

  DMT

  3.06% Có đặc tính này

 • Neck

  Ribbon

  1.72% Có đặc tính này

 • Mouth

  Rainbow Teeth

  1.4% Có đặc tính này

 • Eyes

  Shutter Shades

  2% Có đặc tính này

Bored Ape Kennel Club state-little state-little
#2025
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Bar

  8.18% Có đặc tính này

 • Fur

  DMT

  3.06% Có đặc tính này

 • Neck

  Ribbon

  1.72% Có đặc tính này

 • Mouth

  Rainbow Teeth

  1.4% Có đặc tính này

 • Eyes

  Shutter Shades

  2% Có đặc tính này

Bored Ape Kennel Club
Bored Ape Kennel Club state-little state-little
有时在沼泽里会感到孤独。这就是为什么每只猿都应该有一个四足伴侣。
 • Hợp đồng

  0xba30...5623

 • ID token

  2025

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum