#4611
 • Background

  Club Exterior

  17.08% Có đặc tính này

 • Fur

  Black

  16.33% Có đặc tính này

 • Back

  Jetpack

  2.08% Có đặc tính này

 • Mouth

  Bloody

  3.28% Có đặc tính này

 • Eyes

  Cyberware

  0.71% Có đặc tính này

 • Head

  Pirate Captain's Hat

  1.49% Có đặc tính này

Bored Ape Kennel Club state-little state-little
#4611
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Club Exterior

  17.08% Có đặc tính này

 • Fur

  Black

  16.33% Có đặc tính này

 • Back

  Jetpack

  2.08% Có đặc tính này

 • Mouth

  Bloody

  3.28% Có đặc tính này

 • Eyes

  Cyberware

  0.71% Có đặc tính này

 • Head

  Pirate Captain's Hat

  1.49% Có đặc tính này

Bored Ape Kennel Club
Bored Ape Kennel Club state-little state-little
有时在沼泽里会感到孤独。这就是为什么每只猿都应该有一个四足伴侣。
 • Hợp đồng

  0xba30...5623

 • ID token

  4611

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum