#7262
 • Background

  Outhouse

  25.13% Có đặc tính này

 • Fur

  Death Bot

  2.72% Có đặc tính này

 • Back

  Blue Pack

  4.11% Có đặc tính này

 • Neck

  Red Collar With Bone

  2.71% Có đặc tính này

 • Mouth

  Bone

  3.1% Có đặc tính này

 • Eyes

  Closed

  17.64% Có đặc tính này

Bored Ape Kennel Club state-little state-little
#7262
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Outhouse

  25.13% Có đặc tính này

 • Fur

  Death Bot

  2.72% Có đặc tính này

 • Back

  Blue Pack

  4.11% Có đặc tính này

 • Neck

  Red Collar With Bone

  2.71% Có đặc tính này

 • Mouth

  Bone

  3.1% Có đặc tính này

 • Eyes

  Closed

  17.64% Có đặc tính này

Bored Ape Kennel Club
Bored Ape Kennel Club state-little state-little
有时在沼泽里会感到孤独。这就是为什么每只猿都应该有一个四足伴侣。
 • Hợp đồng

  0xba30...5623

 • ID token

  7262

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum