#8116
 • Background

  Outhouse

  25.13% Có đặc tính này

 • Fur

  Tan

  24.21% Có đặc tính này

 • Neck

  Gold Links

  1.85% Có đặc tính này

 • Mouth

  Bloody

  3.28% Có đặc tính này

 • Eyes

  Blue Beams

  0.67% Có đặc tính này

Bored Ape Kennel Club state-little state-little
#8116
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Outhouse

  25.13% Có đặc tính này

 • Fur

  Tan

  24.21% Có đặc tính này

 • Neck

  Gold Links

  1.85% Có đặc tính này

 • Mouth

  Bloody

  3.28% Có đặc tính này

 • Eyes

  Blue Beams

  0.67% Có đặc tính này

Bored Ape Kennel Club
Bored Ape Kennel Club state-little state-little
有时在沼泽里会感到孤独。这就是为什么每只猿都应该有一个四足伴侣。
 • Hợp đồng

  0xba30...5623

 • ID token

  8116

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum