• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
#8221
 • Background

  SS Monke Biz

  24.34% Có đặc tính này

 • Fur

  Black

  16.33% Có đặc tính này

 • Back

  Toilet Paper Dispenser

  1.16% Có đặc tính này

 • Neck

  BAYC Collar

  9.44% Có đặc tính này

 • Mouth

  Growl

  2.19% Có đặc tính này

 • Eyes

  Happy

  13.5% Có đặc tính này

Bored Ape Kennel Club state-little state-little
#8221
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  SS Monke Biz

  24.34% Có đặc tính này

 • Fur

  Black

  16.33% Có đặc tính này

 • Back

  Toilet Paper Dispenser

  1.16% Có đặc tính này

 • Neck

  BAYC Collar

  9.44% Có đặc tính này

 • Mouth

  Growl

  2.19% Có đặc tính này

 • Eyes

  Happy

  13.5% Có đặc tính này

Bored Ape Kennel Club
Bored Ape Kennel Club state-little state-little
有时在沼泽里会感到孤独。这就是为什么每只猿都应该有一个四足伴侣。
 • Hợp đồng

  0xba30...5623

 • ID token

  8221

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum