• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
#9775
 • Background

  Swamp

  25.26% Có đặc tính này

 • Fur

  Zombie

  4.06% Có đặc tính này

 • Feet

  Kicks

  2.46% Có đặc tính này

 • Back

  Rocket Launcher

  1.6% Có đặc tính này

 • Mouth

  Bone

  3.1% Có đặc tính này

 • Eyes

  Happy

  13.5% Có đặc tính này

 • Head

  BAYC Flipped Brim Hat

  1.91% Có đặc tính này

Bored Ape Kennel Club state-little state-little
#9775
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Swamp

  25.26% Có đặc tính này

 • Fur

  Zombie

  4.06% Có đặc tính này

 • Feet

  Kicks

  2.46% Có đặc tính này

 • Back

  Rocket Launcher

  1.6% Có đặc tính này

 • Mouth

  Bone

  3.1% Có đặc tính này

 • Eyes

  Happy

  13.5% Có đặc tính này

 • Head

  BAYC Flipped Brim Hat

  1.91% Có đặc tính này

Bored Ape Kennel Club
Bored Ape Kennel Club state-little state-little
有时在沼泽里会感到孤独。这就是为什么每只猿都应该有一个四足伴侣。
 • Hợp đồng

  0xba30...5623

 • ID token

  9775

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum