Bored Ape Yacht Club
Bored Ape Yacht Club state-little state-little
Hợp đồng:0xbc4c...f13d

Bored Ape 游艇俱乐部是 10,000 个独特的 Bored Ape NFT 的集合——生活在以太坊区块链上的独特数字收藏品。

Xem tất cả
 • ETH ETH 30.77

  Giá sàn

 • ETH ETH 1.4M

  Tổng khối lượng

 • 10K

  Tổng nguồn cung

 • 5.5K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử