#5878
 • Background

  Purple

  12.89% Có đặc tính này

 • Fur

  Red

  4.7% Có đặc tính này

 • Eyes

  Zombie

  3.08% Có đặc tính này

 • Hat

  Beanie

  5.75% Có đặc tính này

 • Earring

  Gold Stud

  4.38% Có đặc tính này

 • Mouth

  Grin

  7.12% Có đặc tính này

Bored Ape Yacht Club state-little state-little
#5878
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Purple

  12.89% Có đặc tính này

 • Fur

  Red

  4.7% Có đặc tính này

 • Eyes

  Zombie

  3.08% Có đặc tính này

 • Hat

  Beanie

  5.75% Có đặc tính này

 • Earring

  Gold Stud

  4.38% Có đặc tính này

 • Mouth

  Grin

  7.12% Có đặc tính này

Bored Ape Yacht Club
Bored Ape Yacht Club state-little state-little
Bored Ape 游艇俱乐部是 10,000 个独特的 Bored Ape NFT 的集合——生活在以太坊区块链上的独特数字收藏品。
 • Hợp đồng

  0xbc4c...f13d

 • ID token

  5878

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum