• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 1969
 • Race

  Black

  8.8% Có đặc tính này

 • Background

  Casino

  1.68% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Eyes

  Cartoon Meth

  2.58% Có đặc tính này

 • Hair

  Aquarium Brown

  3.18% Có đặc tính này

 • Shirt

  BRG

  1.01% Có đặc tính này

 • Mouth

  Binky

  5.18% Có đặc tính này

 • Earrings

  Bluetooth

  1.31% Có đặc tính này

 • Hat

  Chav Bucket

  0.69% Có đặc tính này

 • Friend

  Amogus

  4.04% Có đặc tính này

 • Rank

  B

  29.97% Có đặc tính này

 • Swag Score

  100

  0.97% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 1969
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Black

  8.8% Có đặc tính này

 • Background

  Casino

  1.68% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Eyes

  Cartoon Meth

  2.58% Có đặc tính này

 • Hair

  Aquarium Brown

  3.18% Có đặc tính này

 • Shirt

  BRG

  1.01% Có đặc tính này

 • Mouth

  Binky

  5.18% Có đặc tính này

 • Earrings

  Bluetooth

  1.31% Có đặc tính này

 • Hat

  Chav Bucket

  0.69% Có đặc tính này

 • Friend

  Amogus

  4.04% Có đặc tính này

 • Rank

  B

  29.97% Có đặc tính này

 • Swag Score

  100

  0.97% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies 是 10,000 个 neochibi pfpNFT 的集合,通过引入年轻的 J.I.T. 扩展了 Milady Maker 范例。能量和精神分裂症的反动美学。我们是#REMILIONAIRE。
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  1969

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum