Hello Charlie! #1478
 • Background

  Silt

  7.22% Có đặc tính này

 • Body

  Mocha

  25.49% Có đặc tính này

 • Face

  Face 7

  4.54% Có đặc tính này

 • Hair

  apple cadmium

  0.76% Có đặc tính này

 • Eyebrows

  be cadmium

  4.96% Có đặc tính này

 • Glasses

  White Glasses

  4.74% Có đặc tính này

 • Clothes

  Vest white

  3.02% Có đặc tính này

Hello Charlie Official! state-little state-little
Hello Charlie! #1478
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Silt

  7.22% Có đặc tính này

 • Body

  Mocha

  25.49% Có đặc tính này

 • Face

  Face 7

  4.54% Có đặc tính này

 • Hair

  apple cadmium

  0.76% Có đặc tính này

 • Eyebrows

  be cadmium

  4.96% Có đặc tính này

 • Glasses

  White Glasses

  4.74% Có đặc tính này

 • Clothes

  Vest white

  3.02% Có đặc tính này

Hello Charlie Official!
Hello Charlie Official! state-little state-little
一个庆祝各种艺术形式、独特才能和平等机会的社区。由来自世界各地才华横溢的艺术家的独特收藏提供支持,其中包括生活在以太坊网络上的 5,001 件艺术品。
 • Hợp đồng

  0xe388...04bd

 • ID token

  1478

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum