Hello Charlie! #4049
 • Background

  Cement

  7.4% Có đặc tính này

 • Body

  Gingerbread

  16.38% Có đặc tính này

 • Face

  Face 19

  3.1% Có đặc tính này

 • Hair

  shortpuff black

  0.76% Có đặc tính này

 • Eyebrows

  se black

  5.76% Có đặc tính này

 • Glasses

  Round Glasses

  4.86% Có đặc tính này

 • Clothes

  Vest taupe

  3.52% Có đặc tính này

Hello Charlie Official! state-little state-little
Hello Charlie! #4049
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Cement

  7.4% Có đặc tính này

 • Body

  Gingerbread

  16.38% Có đặc tính này

 • Face

  Face 19

  3.1% Có đặc tính này

 • Hair

  shortpuff black

  0.76% Có đặc tính này

 • Eyebrows

  se black

  5.76% Có đặc tính này

 • Glasses

  Round Glasses

  4.86% Có đặc tính này

 • Clothes

  Vest taupe

  3.52% Có đặc tính này

Hello Charlie Official!
Hello Charlie Official! state-little state-little
一个庆祝各种艺术形式、独特才能和平等机会的社区。由来自世界各地才华横溢的艺术家的独特收藏提供支持,其中包括生活在以太坊网络上的 5,001 件艺术品。
 • Hợp đồng

  0xe388...04bd

 • ID token

  4049

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum