• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Azuki #4229
 • Type

  Human

  90.17% Có đặc tính này

 • Hair

  Purple Spiky

  1.15% Có đặc tính này

 • Clothing

  Azuki Sweater

  1.29% Có đặc tính này

 • Eyes

  Closed

  15.51% Có đặc tính này

 • Mouth

  Sleep Bubble

  0.88% Có đặc tính này

 • Offhand

  Leather Katana

  4.14% Có đặc tính này

 • Background

  Off White C

  19.62% Có đặc tính này

Azuki state-little state-little
Azuki #4229
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Type

  Human

  90.17% Có đặc tính này

 • Hair

  Purple Spiky

  1.15% Có đặc tính này

 • Clothing

  Azuki Sweater

  1.29% Có đặc tính này

 • Eyes

  Closed

  15.51% Có đặc tính này

 • Mouth

  Sleep Bubble

  0.88% Có đặc tính này

 • Offhand

  Leather Katana

  4.14% Có đặc tính này

 • Background

  Off White C

  19.62% Có đặc tính này

Azuki
Azuki state-little state-little
Azuki首先收集了10000个头像,让你成为花园的会员:一个互联网的角落,艺术家、建设者和web3爱好者在此聚会,创造一个分散的未来。
 • Hợp đồng

  0xed5a...c544

 • ID token

  4229

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum