• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Azuki #4477
 • Type

  Human

  90.17% Có đặc tính này

 • Hair

  Maroon Bun

  1.5% Có đặc tính này

 • Clothing

  Cat Kimono

  0.68% Có đặc tính này

 • Eyes

  Closed

  15.51% Có đặc tính này

 • Mouth

  Smirk

  7.26% Có đặc tính này

 • Offhand

  Banner

  4.36% Có đặc tính này

 • Background

  Off White B

  17.58% Có đặc tính này

Azuki state-little state-little
Azuki #4477
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Type

  Human

  90.17% Có đặc tính này

 • Hair

  Maroon Bun

  1.5% Có đặc tính này

 • Clothing

  Cat Kimono

  0.68% Có đặc tính này

 • Eyes

  Closed

  15.51% Có đặc tính này

 • Mouth

  Smirk

  7.26% Có đặc tính này

 • Offhand

  Banner

  4.36% Có đặc tính này

 • Background

  Off White B

  17.58% Có đặc tính này

Azuki
Azuki state-little state-little
Azuki首先收集了10000个头像,让你成为花园的会员:一个互联网的角落,艺术家、建设者和web3爱好者在此聚会,创造一个分散的未来。
 • Hợp đồng

  0xed5a...c544

 • ID token

  4477

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum