• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Azuki #9808
 • Type

  Human

  90.17% Có đặc tính này

 • Hair

  Brown Messy

  0.88% Có đặc tính này

 • Face

  Kabuki Facepaint

  1.47% Có đặc tính này

 • Clothing

  Beige Poncho

  0.36% Có đặc tính này

 • Eyes

  Tired

  3.71% Có đặc tính này

 • Mouth

  Chuckle

  4.11% Có đặc tính này

 • Background

  Off White B

  17.58% Có đặc tính này

Azuki state-little state-little
Azuki #9808
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Type

  Human

  90.17% Có đặc tính này

 • Hair

  Brown Messy

  0.88% Có đặc tính này

 • Face

  Kabuki Facepaint

  1.47% Có đặc tính này

 • Clothing

  Beige Poncho

  0.36% Có đặc tính này

 • Eyes

  Tired

  3.71% Có đặc tính này

 • Mouth

  Chuckle

  4.11% Có đặc tính này

 • Background

  Off White B

  17.58% Có đặc tính này

Azuki
Azuki state-little state-little
Azuki首先收集了10000个头像,让你成为花园的会员:一个互联网的角落,艺术家、建设者和web3爱好者在此聚会,创造一个分散的未来。
 • Hợp đồng

  0xed5a...c544

 • ID token

  9808

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum