Wizard #4732
 • Background

  mint

  3.23% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.13% Có đặc tính này

 • Headwear

  genious

  0.74% Có đặc tính này

 • Cloths

  rick roll

  0.56% Có đặc tính này

 • Eyes

  angry

  1.24% Có đặc tính này

 • Mouth

  lip bite no beard

  0.59% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #4732
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  mint

  3.23% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.13% Có đặc tính này

 • Headwear

  genious

  0.74% Có đặc tính này

 • Cloths

  rick roll

  0.56% Có đặc tính này

 • Eyes

  angry

  1.24% Có đặc tính này

 • Mouth

  lip bite no beard

  0.59% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
你站在山中的悬崖上,在一座旧塔的阴影下。它似乎早已被遗忘,但它延伸到蔚蓝的天空时却很强大。
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  4732

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum