Wizard #5562
 • Body

  fair

  6.1% Có đặc tính này

 • Headwear

  barbarian

  0.72% Có đặc tính này

 • Mouth

  humpf

  0.59% Có đặc tính này

 • Eyes

  surprised

  1.31% Có đặc tính này

 • Cloths

  dagobah

  0.49% Có đặc tính này

 • Background

  teal

  3.1% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #5562
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Body

  fair

  6.1% Có đặc tính này

 • Headwear

  barbarian

  0.72% Có đặc tính này

 • Mouth

  humpf

  0.59% Có đặc tính này

 • Eyes

  surprised

  1.31% Có đặc tính này

 • Cloths

  dagobah

  0.49% Có đặc tính này

 • Background

  teal

  3.1% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
你站在山中的悬崖上,在一座旧塔的阴影下。它似乎早已被遗忘,但它延伸到蔚蓝的天空时却很强大。
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  5562

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum