Wizard #8822
 • Background

  purple

  3.3% Có đặc tính này

 • Body

  fair

  5.73% Có đặc tính này

 • Headwear

  brown trapper

  0.73% Có đặc tính này

 • Cloths

  dragon general

  0.29% Có đặc tính này

 • Eyes

  sad

  1.39% Có đặc tính này

 • Mouth

  pipe

  0.65% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #8822
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  purple

  3.3% Có đặc tính này

 • Body

  fair

  5.73% Có đặc tính này

 • Headwear

  brown trapper

  0.73% Có đặc tính này

 • Cloths

  dragon general

  0.29% Có đặc tính này

 • Eyes

  sad

  1.39% Có đặc tính này

 • Mouth

  pipe

  0.65% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
你站在山中的悬崖上,在一座旧塔的阴影下。它似乎早已被遗忘,但它延伸到蔚蓝的天空时却很强大。
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  8822

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum