• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
boredapeyachtclub.op
 • Character Set

  letter

  76.55% Có đặc tính này

Optimism Name Service state-little state-little
boredapeyachtclub.op
refresh
Giá

OPTIMISM OPTIMISM Chưa được niêm yết

 • Character Set

  letter

  76.55% Có đặc tính này

Optimism Name Service
Optimism Name Service state-little state-little
Optimism Name Service (.op),第一个基于 Optimism 的#Web3 社区驱动和去中心化全链命名服务 OPNS。今天访问 opns.domains 免费铸造您的第一个由 LayerZero 支持的全链域 NFT,并保持乐观! *限时优惠(OPNS twitter账号被恶意举报,解决后我们会第一时间通知您)
 • Hợp đồng

  0x4454...8b02

 • ID token

  13167051415822076867983553640197274514592142506390407935605144900910662168489

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Optimism