Lucky Gas #0308
 • Volume

  ??.??

  100% Có đặc tính này

Lucky Gas state-little state-little
Lucky Gas #0308
refresh
Giá

OPTIMISM OPTIMISM Chưa được niêm yết

 • Volume

  ??.??

  100% Có đặc tính này

Lucky Gas
Lucky Gas state-little state-little
每个月 9 日下午 1 点 UTC,我们将使用从 https://ultrasound.money/(参考时间来自 https://vclock.com/time/)使用 4 BURN ETH Volume 30 天的结果产生奖励结果 XX.XX 的数字,例如 12.34、45.67 或 80.34。奖品是根据持有的 Apetmism NFT 的数量授予的(1 个 Apetmism NFT = 1 美元(最高 10 美元)加上 50% 的创作者费用)。奖品高达LuckyGas 持有人可获得 300 美元。
 • Hợp đồng

  0x75c8...0ed4

 • ID token

  2091

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Optimism

Được đề xuất