• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 4452
 • Hair

  og frosted purple

  1.86% Có đặc tính này

 • Hat

  treeprint bucket

  0.61% Có đặc tính này

 • Number

  4452

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  14.99% Có đặc tính này

 • Shirt

  black blazer

  1.35% Có đặc tính này

 • Core

  prep-hypebeast

  2.31% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.85% Có đặc tính này

 • Drip Score

  25

  2.58% Có đặc tính này

 • Eyes

  teary

  6.85% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.86% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.71% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 4452
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Hair

  og frosted purple

  1.86% Có đặc tính này

 • Hat

  treeprint bucket

  0.61% Có đặc tính này

 • Number

  4452

  0.01% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  14.99% Có đặc tính này

 • Shirt

  black blazer

  1.35% Có đặc tính này

 • Core

  prep-hypebeast

  2.31% Có đặc tính này

 • Background

  sunset

  7.85% Có đặc tính này

 • Drip Score

  25

  2.58% Có đặc tính này

 • Eyes

  teary

  6.85% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.86% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.71% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  4452

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum