• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Wizard #4428
 • Background

  white

  3.32% Có đặc tính này

 • Glasses

  morpheus

  0.48% Có đặc tính này

 • Headwear

  genious

  0.79% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  5.94% Có đặc tính này

 • Mouth

  lip bite

  0.73% Có đặc tính này

 • Cloths

  wealthy merchant

  0.63% Có đặc tính này

 • Eyes

  squint

  1.32% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #4428
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  white

  3.32% Có đặc tính này

 • Glasses

  morpheus

  0.48% Có đặc tính này

 • Headwear

  genious

  0.79% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  5.94% Có đặc tính này

 • Mouth

  lip bite

  0.73% Có đặc tính này

 • Cloths

  wealthy merchant

  0.63% Có đặc tính này

 • Eyes

  squint

  1.32% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  4428

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum