Wizard #8357
 • Cloths

  highwayman

  0.45% Có đặc tính này

 • Mouth

  bush

  0.77% Có đặc tính này

 • Headwear

  dreads

  0.66% Có đặc tính này

 • Eyes

  bored

  1.3% Có đặc tính này

 • Background

  purpur

  3.03% Có đặc tính này

 • Body

  light

  7.48% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #8357
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Cloths

  highwayman

  0.45% Có đặc tính này

 • Mouth

  bush

  0.77% Có đặc tính này

 • Headwear

  dreads

  0.66% Có đặc tính này

 • Eyes

  bored

  1.3% Có đặc tính này

 • Background

  purpur

  3.03% Có đặc tính này

 • Body

  light

  7.48% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  8357

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum