• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Smol #303
 • Glasses

  none

  45.84% Có đặc tính này

 • Hair

  none

  54.64% Có đặc tính này

 • Gender

  male

  54.13% Có đặc tính này

 • Body

  red

  12.19% Có đặc tính này

 • Background

  Xmas Forest

  0.03% Có đặc tính này

 • Mouth

  Santa Beard

  0.01% Có đặc tính này

 • Clothes

  Santa Suit

  0.01% Có đặc tính này

 • Hat

  Santa Hat

  0.02% Có đặc tính này

Smol Brains
Smol #303
refresh
Giá

ARBITRUM ARBITRUM Chưa được niêm yết

 • Glasses

  none

  45.84% Có đặc tính này

 • Hair

  none

  54.64% Có đặc tính này

 • Gender

  male

  54.13% Có đặc tính này

 • Body

  red

  12.19% Có đặc tính này

 • Background

  Xmas Forest

  0.03% Có đặc tính này

 • Mouth

  Santa Beard

  0.01% Có đặc tính này

 • Clothes

  Santa Suit

  0.01% Có đặc tính này

 • Hat

  Santa Hat

  0.02% Có đặc tính này

Smol Brains
Smol Brains
[NOW ON-CHAIN -- MIGRATE YOUR LEGACY SMOLS AT https://legacy.smolverse.lol/migration] The Smol Brains are a dynamic PFP of a monkey whose head gets bigger the larger its IQ becomes.
 • Hợp đồng

  0xa7f1...8777

 • ID token

  303

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Arbitrum