• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
PREMIUM PASS #218
 • rarity

  Orange

  67.06% Có đặc tính này

ChainColosseumPhoenix
PREMIUM PASS #218
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • rarity

  Orange

  67.06% Có đặc tính này

ChainColosseumPhoenix
ChainColosseumPhoenix
Chain Colosseum Phoenix offers a Play-to-Earn (P2E) experience, allowing users to collect HERO-NFTs, battle monsters, and earn Tokens ($CCP) with each victory.
 • Hợp đồng

  0x1d72...6160

 • ID token

  218

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum