• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Reflections #887
 • Category

  Unknown

  100% Có đặc tính này

 • Asset Type

  Unknown

  100% Có đặc tính này

 • Bonus

  RWA Airdrop

  100% Có đặc tính này

 • Trading Multiplier

  Yes

  100% Có đặc tính này

 • Leaderboard XP

  Yes

  100% Có đặc tính này

Polytrade Reflections
Reflections #887
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Category

  Unknown

  100% Có đặc tính này

 • Asset Type

  Unknown

  100% Có đặc tính này

 • Bonus

  RWA Airdrop

  100% Có đặc tính này

 • Trading Multiplier

  Yes

  100% Có đặc tính này

 • Leaderboard XP

  Yes

  100% Có đặc tính này

Pol
Polytrade Reflections
Polytrade Reflections is a collection by Polytrade of 999 master keys to the future of RWAs on-chain.
 • Hợp đồng

  0x3337...4898

 • ID token

  887

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum