CloneX #11789
 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Eye Color

  BLU-PURP

  3.41% Có đặc tính này

 • Hair

  PNK Curtains

  1.31% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLCK GM Tee

  1.93% Có đặc tính này

 • Eyewear

  VSN Glasses

  1.98% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #11789
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Eye Color

  BLU-PURP

  3.41% Có đặc tính này

 • Hair

  PNK Curtains

  1.31% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLCK GM Tee

  1.93% Có đặc tính này

 • Eyewear

  VSN Glasses

  1.98% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  15589

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum