CloneX #8143
 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Eye Color

  WIDE-OPEN

  1.17% Có đặc tính này

 • Hair

  GRN Shape Up

  1.58% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLCK VARSITY JCKT

  1.12% Có đặc tính này

 • Type

  MURAKAMI DRIP

  15.43% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #8143
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Eye Color

  WIDE-OPEN

  1.17% Có đặc tính này

 • Hair

  GRN Shape Up

  1.58% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLCK VARSITY JCKT

  1.12% Có đặc tính này

 • Type

  MURAKAMI DRIP

  15.43% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  3031

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum