• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Farm Land #241
 • Coop

  Yes

  49.2% Có đặc tính này

 • Environment

  Space

  10.9% Có đặc tính này

 • House

  Large

  39.14% Có đặc tính này

 • Land

  Standard

  100% Có đặc tính này

 • Size

  Large

  80.74% Có đặc tính này

 • Windmill

  Yes

  51.26% Có đặc tính này

Pixels - Farm Land
Farm Land #241
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Coop

  Yes

  49.2% Có đặc tính này

 • Environment

  Space

  10.9% Có đặc tính này

 • House

  Large

  39.14% Có đặc tính này

 • Land

  Standard

  100% Có đặc tính này

 • Size

  Large

  80.74% Có đặc tính này

 • Windmill

  Yes

  51.26% Có đặc tính này

Pixels - Farm Land
Pixels - Farm Land
Pixels Farm Land is your player-owned house and farm in the metaverse. 5,000 unique plots – own a farm and be fed for life!
 • Hợp đồng

  0x5c1a...c110

 • ID token

  241

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum