• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Meebit #6930
 • Pants Color

  Camo

  16.05% Có đặc tính này

 • Shoes Color

  White

  10.99% Có đặc tính này

 • Hat

  Cap

  5.01% Có đặc tính này

 • Shirt Color

  White

  9.85% Có đặc tính này

 • Type

  Human

  94.41% Có đặc tính này

 • Hair Style

  Very Long

  3.65% Có đặc tính này

 • Hair Color

  Dark

  58.55% Có đặc tính này

 • Pants

  Leggings

  12.66% Có đặc tính này

 • Shoes

  Canvas

  19.04% Có đặc tính này

 • Hat Color

  White

  3.72% Có đặc tính này

 • Shirt

  Oversized Hoodie

  5.62% Có đặc tính này

Meebits state-little state-little
Meebit #6930
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Pants Color

  Camo

  16.05% Có đặc tính này

 • Shoes Color

  White

  10.99% Có đặc tính này

 • Hat

  Cap

  5.01% Có đặc tính này

 • Shirt Color

  White

  9.85% Có đặc tính này

 • Type

  Human

  94.41% Có đặc tính này

 • Hair Style

  Very Long

  3.65% Có đặc tính này

 • Hair Color

  Dark

  58.55% Có đặc tính này

 • Pants

  Leggings

  12.66% Có đặc tính này

 • Shoes

  Canvas

  19.04% Có đặc tính này

 • Hat Color

  White

  3.72% Có đặc tính này

 • Shirt

  Oversized Hoodie

  5.62% Có đặc tính này

Meebits
Meebits state-little state-little
The Meebits are 20,000 unique 3D voxel characters, created by a custom generative algorithm, then registered on the Ethereum blockchain.
 • Hợp đồng

  0x7bd2...6bc7

 • ID token

  6930

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum