MegaForce Sentinels
MegaForce Sentinels state-little state-little
Hợp đồng:0xb7ab...5bae

**Sentinels** are the genesis avatars of the **MegaForce** gaming universe, built by [Fragment Studios](https://fragment.xyz) and advised by Richard Garfield, creator of Magic the Gathering.

Xem tất cả
 • ETH ETH 0.035

  Giá sàn

 • ETH ETH 290

  Tổng khối lượng

 • 10K

  Tổng nguồn cung

 • 1.7K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử