Wizard #2062
 • Mouth

  grillz

  0.5% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  5.4% Có đặc tính này

 • Headwear

  noble

  0.51% Có đặc tính này

 • Background

  desert

  3.13% Có đặc tính này

 • Cloths

  time wizard master

  0.1% Có đặc tính này

 • Eyes

  squint

  1.19% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #2062
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Mouth

  grillz

  0.5% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  5.4% Có đặc tính này

 • Headwear

  noble

  0.51% Có đặc tính này

 • Background

  desert

  3.13% Có đặc tính này

 • Cloths

  time wizard master

  0.1% Có đặc tính này

 • Eyes

  squint

  1.19% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  2062

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum