Wizard #4317
 • Body

  fair

  6.02% Có đặc tính này

 • Mouth

  pipe longbeard

  0.75% Có đặc tính này

 • Background

  purple

  3.41% Có đặc tính này

 • Cloths

  blue apprentice with cape

  0.44% Có đặc tính này

 • Eyes

  sad

  1.45% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #4317
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Body

  fair

  6.02% Có đặc tính này

 • Mouth

  pipe longbeard

  0.75% Có đặc tính này

 • Background

  purple

  3.41% Có đặc tính này

 • Cloths

  blue apprentice with cape

  0.44% Có đặc tính này

 • Eyes

  sad

  1.45% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  4317

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum