Wizard #8331
 • Background

  sand

  3.19% Có đặc tính này

 • Mouth

  bush

  0.77% Có đặc tính này

 • Eyes

  surprised

  1.22% Có đặc tính này

 • Headwear

  lego las

  0.9% Có đặc tính này

 • Glasses

  90s

  0.45% Có đặc tính này

 • Body

  light

  7.47% Có đặc tính này

 • Cloths

  electric

  0.43% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #8331
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  sand

  3.19% Có đặc tính này

 • Mouth

  bush

  0.77% Có đặc tính này

 • Eyes

  surprised

  1.22% Có đặc tính này

 • Headwear

  lego las

  0.9% Có đặc tính này

 • Glasses

  90s

  0.45% Có đặc tính này

 • Body

  light

  7.47% Có đặc tính này

 • Cloths

  electric

  0.43% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  8331

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum