FLO

FLOPPA Floppa

0x776a...EAb9 copy

FLOPPA FLOPPA

$0.000385

-34.46%

 • Massimo 24h

  $0.{3}5961

 • Minimo 24h

  $0.{3}3641

 • Vol 24h (FLOPPA)

  86.18M

 • vol 24h(USDT)

  35.97K

Data1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

53m ago

Acquista

$0.000385

488.106

$0.187915

104m ago

Vendi

$0.{3}3845

20.00K

$7.69

2h ago

Vendi

$0.{3}3847

34.18K

$13.15

2h ago

Vendi

$0.{3}3852

91.12K

$35.102

2h ago

Vendi

$0.{3}3874

48.55K

$18.807

3h ago

Vendi

$0.{3}3855

636.83K

$245.503

3h ago

Acquista

$0.{3}3866

8144.26

$3.149

4h ago

Acquista

$0.{3}3853

1.44M

$554.889

4h ago

Vendi

$0.{3}3769

532.20K

$200.566

4h ago

Vendi

$0.{3}3806

59.66K

$22.707

5h ago

Acquista

$0.{3}3813

1.38M

$525.518

5h ago

Vendi

$0.{3}3729

200.21K

$74.662

6h ago

Vendi

$0.{3}3708

2.08M

$771.467

6h ago

Vendi

$0.000386

1.00M

$386.012

8h ago

Vendi

$0.{3}3856

38.99K

$15.032

8h ago

Acquista

$0.{3}3881

255.31K

$99.084

8h ago

Vendi

$0.000386

59.52K

$22.974

8h ago

Vendi

$0.{3}3875

8680.83

$3.364

8h ago

Vendi

$0.{3}3873

50.70K

$19.636

9h ago

Vendi

$0.000391

920.45K

$359.854

9h ago

Vendi

$0.{3}3971

32.88K

$13.056

10h ago

Vendi

$0.{3}3988

250.00K

$99.689

10h ago

Vendi

$0.{3}3999

1.38M

$551.176

10h ago

Vendi

$0.{3}4116

992.60K

$408.581

11h ago

Vendi

$0.{3}4193

1.86M

$781.913

12h ago

Vendi

$0.{3}4297

226.22K

$97.212

12h ago

Vendi

$0.{3}4312

248.19K

$107.026

13h ago

Vendi

$0.{3}4307

2571.17

$1.107

13h ago

Acquista

$0.{3}4258

923.41K

$393.231

13h ago

Acquista

$0.{3}4202

2577.62

$1.083

13h ago

Acquista

$0.{3}4206

1.08M

$455.905

13h ago

Acquista

$0.{3}4137

1.48M

$611.199

14h ago

Acquista

$0.{3}4105

745.05K

$305.822

14h ago

Acquista

$0.{3}4051

1.52M

$615.103

15h ago

Acquista

$0.{3}3965

1.49M

$592.294

15h ago

Acquista

$0.{3}3864

71.67K

$27.694

15h ago

Vendi

$0.{3}3859

1.23M

$475.255

15h ago

Acquista

$0.{3}3944

380.74K

$150.149

15h ago

Vendi

$0.{3}3909

310.41K

$121.33

15h ago

Acquista

$0.{3}3948

77.45K

$30.583

15h ago

Acquista

$0.{3}3941

77.55K

$30.563

15h ago

Acquista

$0.{3}3938

77.65K

$30.583

15h ago

Acquista

$0.{3}3933

77.75K

$30.583

15h ago

Vendi

$0.{3}3926

55.33K

$21.722

15h ago

Vendi

$0.{3}3923

772.42K

$303.054

15h ago

Acquista

$0.{3}3976

772.42K

$307.081

15h ago

Vendi

$0.{3}3937

254.75K

$100.305

16h ago

Acquista

$0.{3}3958

3.05M

$1208.16

16h ago

Acquista

$0.{3}3769

254.75K

$96.02

16h ago

Vendi

$0.{3}3755

270.95K

$101.754