DEJ

TSUKA Dejitaru Tsuka

0xc5fb...69ed copy

TSUKA TSUKA

$0.022727

-2.48%

 • 24h High

  $0.023344

 • 24h Low

  $0.021958

 • 24h Vol(TSUKA)

  7.89M

 • 24h Vol(USDT)

  178.22K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

57m ago

Sell

$0.022727

21.70K

$493.173

69m ago

Buy

$0.02271

20.97K

$476.136

69m ago

Sell

$0.02271

20.97K

$476.136

99m ago

Buy

$0.022743

100.00K

$2274.34

101m ago

Buy

$0.022582

20.14K

$454.877

2h ago

Sell

$0.02255

43.95K

$990.998

3h ago

Sell

$0.02262

2000

$45.24

3h ago

Buy

$0.022623

3694.99

$83.593

4h ago

Sell

$0.022617

10000

$226.174

4h ago

Sell

$0.022633

15.00K

$339.502

4h ago

Buy

$0.022658

32.53K

$737.119

4h ago

Sell

$0.022702

73.70K

$1673.08

4h ago

Buy

$0.022702

13.65K

$309.765

4h ago

Sell

$0.022702

13.65K

$309.765

4h ago

Sell

$0.022702

44.36K

$1007.04

5h ago

Buy

$0.022809

3443.64

$78.546

5h ago

Sell

$0.022809

3443.64

$78.546

5h ago

Sell

$0.022809

26.85K

$612.459

5h ago

Buy

$0.022853

100.00K

$2285.27

5h ago

Buy

$0.022649

681.82K

$15.44K

5h ago

Buy

$0.022649

87.82K

$1989.12

5h ago

Sell

$0.022649

681.82K

$15.44K

6h ago

Buy

$0.022479

16.77K

$377.031

6h ago

Sell

$0.022479

16.77K

$377.031

6h ago

Buy

$0.022479

100.00K

$2247.89

6h ago

Sell

$0.022321

70.00K

$1562.44

6h ago

Buy

$0.022431

63.95K

$1434.36

6h ago

Buy

$0.02233

155.51K

$3472.47

6h ago

Buy

$0.02233

100.00K

$2232.98

6h ago

Sell

$0.02233

155.51K

$3472.47

6h ago

Sell

$0.022172

85.70K

$1900.09

6h ago

Buy

$0.022306

100.00K

$2230.62

6h ago

Buy

$0.022075

20.95K

$462.501

6h ago

Sell

$0.022075

20.95K

$462.501

7h ago

Buy

$0.022075

27.12K

$598.652

7h ago

Sell

$0.022075

27.12K

$598.652

7h ago

Sell

$0.022075

100.00K

$2207.52

7h ago

Sell

$0.02223

100.00K

$2223.04

7h ago

Buy

$0.022387

100.00K

$2238.72

7h ago

Sell

$0.02223

5310

$118.041

8h ago

Sell

$0.022394

120.00K

$2687.23

8h ago

Buy

$0.022394

20.96K

$469.338

8h ago

Sell

$0.022394

20.96K

$469.338

8h ago

Sell

$0.022394

74.93K

$1677.93

8h ago

Sell

$0.022512

20.76K

$467.398

8h ago

Sell

$0.022545

100.00K

$2254.52

9h ago

Buy

$0.02269

9376.65

$212.758

9h ago

Sell

$0.02269

9376.65

$212.758

9h ago

Buy

$0.02269

100.00K

$2269.02

9h ago

Sell

$0.02253

18.00K

$405.536

$1,279,660

U
Uniswap V2
T

TSUKA

28,184,856

U

USDC

639,061

USDC : TSUKA

1:44.004

$137,976

U
UniV3Pool
T

TSUKA

5,895,978

U

USDC

3,979

USDC : TSUKA

1:44.004

$125,952

U
Uniswap V2
T

TSUKA

2,779,822

H

HOSHI

26,377,120

TSUKA : HOSHI

1:9.549

Type

Amount/Token

User