• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 6060
 • Background

  sunrise

  7.73% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  14.91% Có đặc tính này

 • Eyes

  sleepy

  6.52% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.94% Có đặc tính này

 • Shirt

  hikki condition shirt

  0.92% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl blue

  1.65% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  crescent tattoo

  0.76% Có đặc tính này

 • Hat

  heihei hat

  0.5% Có đặc tính này

 • Drip Score

  35

  1.74% Có đặc tính này

 • Core

  harajuku-gyaru

  2.7% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.3% Có đặc tính này

 • Number

  6060

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 6060
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  sunrise

  7.73% Có đặc tính này

 • Race

  clay

  14.91% Có đặc tính này

 • Eyes

  sleepy

  6.52% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.94% Có đặc tính này

 • Shirt

  hikki condition shirt

  0.92% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl blue

  1.65% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  crescent tattoo

  0.76% Có đặc tính này

 • Hat

  heihei hat

  0.5% Có đặc tính này

 • Drip Score

  35

  1.74% Có đặc tính này

 • Core

  harajuku-gyaru

  2.7% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.3% Có đặc tính này

 • Number

  6060

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  6060

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum