xonom.bnb
 • Created Date

  1680809409

  0.01% bu özelliğe sahip

 • Registration Date

  1680809410

  0.01% bu özelliğe sahip

 • Expiration Date

  1712366360

  0.01% bu özelliğe sahip

 • Length

  5

  22.35% bu özelliğe sahip

 • Segment Length

  5

  22.58% bu özelliğe sahip

 • Character Set

  letter

  39.68% bu özelliğe sahip

 • Skin Name

  Default

  61.55% bu özelliğe sahip

 • Holding Skins

  Default

  56.45% bu özelliğe sahip

SPACE ID - .bnb state-little state-little
xonom.bnb
refresh
Fiyat

BNB BNB Henüz listelenmedi

 • Created Date

  1680809409

  0.01% bu özelliğe sahip

 • Registration Date

  1680809410

  0.01% bu özelliğe sahip

 • Expiration Date

  1712366360

  0.01% bu özelliğe sahip

 • Length

  5

  22.35% bu özelliğe sahip

 • Segment Length

  5

  22.58% bu özelliğe sahip

 • Character Set

  letter

  39.68% bu özelliğe sahip

 • Skin Name

  Default

  61.55% bu özelliğe sahip

 • Holding Skins

  Default

  56.45% bu özelliğe sahip

SPACE ID - .bnb
SPACE ID - .bnb state-little state-little
Register your .bnb domains today. - **A [SPACE ID](https://space.id) Name Service**
 • Sözleşme

  0xe3b1...e8a6

 • Token ID

  40149376946476842168049583120414708816450827353561585654553567781590993357849

 • Token Standardı

  ERC-721

 • Mainnet

  BNB Chain