• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Links Champion #8552
 • BACKGROUND

  Ivory

  1.22% Có đặc tính này

 • CLUB

  Boomstick

  1.55% Có đặc tính này

 • EXPRESSION

  Happy

  6% Có đặc tính này

 • EYEWEAR

  Retro

  0.52% Có đặc tính này

 • FACIAL HAIR

  Horseshoe

  0.32% Có đặc tính này

 • HAIRSTYLE

  Bald

  1.69% Có đặc tính này

 • HEADWEAR

  Bucket

  0.46% Có đặc tính này

 • MOUTH ACCESSORY

  Tee

  1.55% Có đặc tính này

 • TATTOO

  Eagle

  0.14% Có đặc tính này

 • TOP

  Rainbow Polo

  0.1% Có đặc tính này

 • TROPHY TYPE

  Gold Y

  5.54% Có đặc tính này

LinksDAO Champions state-little state-little
Links Champion #8552
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • BACKGROUND

  Ivory

  1.22% Có đặc tính này

 • CLUB

  Boomstick

  1.55% Có đặc tính này

 • EXPRESSION

  Happy

  6% Có đặc tính này

 • EYEWEAR

  Retro

  0.52% Có đặc tính này

 • FACIAL HAIR

  Horseshoe

  0.32% Có đặc tính này

 • HAIRSTYLE

  Bald

  1.69% Có đặc tính này

 • HEADWEAR

  Bucket

  0.46% Có đặc tính này

 • MOUTH ACCESSORY

  Tee

  1.55% Có đặc tính này

 • TATTOO

  Eagle

  0.14% Có đặc tính này

 • TOP

  Rainbow Polo

  0.1% Có đặc tính này

 • TROPHY TYPE

  Gold Y

  5.54% Có đặc tính này

LinksDAO Champions
LinksDAO Champions state-little state-little
Links Champions is a digital avatar project by LinksDAO. Each Champion is a golf trophy that became animated by magic one evening when lightning struck the Links Clubhouse. But some rare ones didn't make it to the other side! The 10,253 Champions come with a range of golf attributes that make each champion unique.
 • Hợp đồng

  0x8a2b...59e2

 • ID token

  8552

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum