MAG

MAGA MAGA

0xd29d...d7c5 copy

MAGA MAGA

$0.000267

+4.57%

 • 24s Yüksek

  $0.{3}2834

 • 24s Düşük

  $0.{3}2426

 • 24s hacim (MAGA)

  37.05B

 • 24s Hacim(USDT)

  9.76M

Zaman1dk5dk15dk30dk1S4S1G1H
LitePro

38Saniye önce

Sat

$0.{3}2645

20.09M

$5313.06

50Saniye önce

Sat

$0.{3}2661

12.26K

$3.264

1Dakika önce

Al

$0.000267

637.94K

$170.342

2Dakika önce

Sat

$0.000267

23.13M

$6175.83

2Dakika önce

Sat

$0.{3}2661

500.00K

$133.035

3Dakika önce

Sat

$0.{3}2678

20.00M

$5356.64

3Dakika önce

Sat

$0.{3}2661

1.90M

$505.603

4Dakika önce

Sat

$0.{3}2686

18.66M

$5012.05

6Dakika önce

Al

$0.{3}2662

12.06M

$3211.48

6Dakika önce

Sat

$0.{3}2652

30.28M

$8031.02

7Dakika önce

Al

$0.{3}2677

742.48K

$198.765

9Dakika önce

Sat

$0.{3}2676

10.17M

$2721.32

11Dakika önce

Sat

$0.000269

1.00M

$269.01

11Dakika önce

Sat

$0.{3}2684

14.60K

$3.917

12Dakika önce

Al

$0.{3}2684

444.14K

$119.187

13Dakika önce

Al

$0.{3}2683

580.77K

$155.833

13Dakika önce

Sat

$0.{3}2683

339.74K

$91.142

14Dakika önce

Al

$0.000269

1.27M

$341.766

14Dakika önce

Sat

$0.{3}2683

19.46K

$5.222

14Dakika önce

Al

$0.{3}2683

975.22K

$261.626

15Dakika önce

Al

$0.{3}2682

179.71K

$48.197

17Dakika önce

Al

$0.000268

848.64K

$227.429

17Dakika önce

Al

$0.000268

12.29M

$3294.14

18Dakika önce

Sat

$0.{3}2688

20.26M

$5444.97

18Dakika önce

Sat

$0.{3}2688

16.57M

$4454.97

18Dakika önce

Al

$0.{3}2683

186.01K

$49.9

19Dakika önce

Sat

$0.{3}2682

6.00M

$1609.08

20Dakika önce

Al

$0.{3}2687

3.30M

$887.962

20Dakika önce

Al

$0.{3}2687

3.79M

$1018.89

22Dakika önce

Sat

$0.{3}2682

5.00M

$1340.8

22Dakika önce

Sat

$0.{3}2682

28.07K

$7.529

24Dakika önce

Al

$0.{3}2686

12.10M

$3251.34

25Dakika önce

Sat

$0.{3}2696

116.44K

$31.39

25Dakika önce

Sat

$0.{3}2696

39.09M

$10.54K

25Dakika önce

Sat

$0.{3}2696

13.01M

$3508.55

25Dakika önce

Sat

$0.{3}2696

30.59M

$8246.31

25Dakika önce

Sat

$0.{3}2687

5.67M

$1524.89

26Dakika önce

Sat

$0.000271

19.43M

$5265.3

26Dakika önce

Sat

$0.000271

19.39M

$5254.56

26Dakika önce

Al

$0.{3}2708

1.10M

$297.716

27Dakika önce

Sat

$0.{3}2707

1.16M

$313.257

27Dakika önce

Al

$0.{3}2708

2.67M

$722.759

28Dakika önce

Al

$0.{3}2707

1.10M

$296.848

28Dakika önce

Sat

$0.{3}2706

553.31K

$149.731

30Dakika önce

Al

$0.{3}2707

6.40M

$1732.97

30Dakika önce

Al

$0.{3}2702

10.58M

$2858.27

31Dakika önce

Al

$0.{3}2694

95.00K

$25.597

31Dakika önce

Sat

$0.{3}2694

1.29M

$347.622

32Dakika önce

Sat

$0.{3}2695

3.27M

$881.613

32Dakika önce

Sat

$0.{3}2695

4.32M

$1163.18

$3,988,892

U
UniV3Pool
M

MAGA

7,491,037,255

W

WETH

577

WETH : MAGA

1:13020866.8

$3,402,459

U
Uniswap V2
M

MAGA

6,432,212,661

W

WETH

489

WETH : MAGA

1:13020866.8

Tür

Miktar/Token

Kullanıcı