BYT

BYTE Byte

0xdE34...A521 copy

BYTE BYTE

$0.{4}1586

-7.42%

 • Giá cao 24h

  $0.{4}2043

 • Giá thấp 24h

  $0.{4}1554

 • KL 24h (BYTE)

  20.34B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  349.71K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Dakika önce

Mua

$0.{4}1586

58.94M

$935.054

1Dakika önce

Mua

$0.{4}1586

15.67M

$248.503

18Dakika önce

Mua

$0.{4}1571

98.59M

$1548.69

21Dakika önce

Bán

$0.{4}1561

489.66M

$7641.63

24Dakika önce

Mua

$0.{4}1605

54.33M

$871.766

54Dakika önce

Bán

$0.{4}1594

6.84M

$109.106

75Dakika önce

Bán

$0.{4}1588

15.56M

$247.111

89Dakika önce

Mua

$0.{4}1587

5.65M

$89.741

94Dakika önce

Mua

$0.{4}1587

627.57K

$9.96

117Dakika önce

Mua

$0.{4}1581

191.93M

$3035.08

2Saat önce

Mua

$0.{4}1559

54.74M

$853.302

2Saat önce

Bán

$0.{4}1554

83.44M

$1296.59

2Saat önce

Bán

$0.{4}1554

243.17M

$3778.67

2Saat önce

Mua

$0.{4}1554

83.45M

$1296.7

2Saat önce

Mua

$0.{4}1573

1.47M

$23.141

2Saat önce

Mua

$0.{4}1569

2.37M

$37.204

2Saat önce

Bán

$0.{4}1569

100.73M

$1580.19

3Saat önce

Mua

$0.{4}1578

20.67M

$326.212

3Saat önce

Mua

$0.{4}1587

22.84M

$362.594

3Saat önce

Mua

$0.{4}1598

775.01K

$12.386

3Saat önce

Mua

$0.{4}1598

458.62K

$7.328

3Saat önce

Mua

$0.{4}1598

187.38K

$2.994

3Saat önce

Mua

$0.{4}1594

63.47M

$1011.4

4Saat önce

Bán

$0.{4}1599

16.93M

$270.69

4Saat önce

Mua

$0.{4}1605

165.60M

$2658.39

4Saat önce

Bán

$0.{4}1585

8.30M

$131.46

5Saat önce

Mua

$0.{4}157

97.45M

$1530.21

5Saat önce

Bán

$0.{4}1559

5.33M

$83.127

5Saat önce

Bán

$0.{4}1568

100.00M

$1567.99

5Saat önce

Mua

$0.{4}1577

6.61M

$104.15

5Saat önce

Bán

$0.{4}158

50.00M

$789.957

5Saat önce

Bán

$0.{4}1591

19.62M

$312.247

5Saat önce

Bán

$0.{4}1593

26.89M

$428.438

5Saat önce

Mua

$0.{4}1596

22.79M

$363.738

5Saat önce

Bán

$0.{4}1597

100.00M

$1596.64

6Saat önce

Bán

$0.{4}1605

84.13M

$1350.35

6Saat önce

Mua

$0.{4}1605

9.27M

$148.776

6Saat önce

Mua

$0.{4}1602

18.61M

$298.056

6Saat önce

Mua

$0.{4}1602

13.20M

$211.515

6Saat önce

Bán

$0.000016

1.30M

$20.757

6Saat önce

Mua

$0.{4}1593

15.38M

$245.041

7Saat önce

Mua

$0.{4}1598

30.40M

$485.732

7Saat önce

Bán

$0.{4}1602

508.57M

$8146.53

7Saat önce

Bán

$0.{4}1602

268.42M

$4299.7

7Saat önce

Mua

$0.{4}1602

508.64M

$8147.73

7Saat önce

Bán

$0.{4}1635

20.00M

$326.939

7Saat önce

Bán

$0.{4}1634

47.99M

$784.395

7Saat önce

Mua

$0.{4}1643

565.44K

$9.288

8Saat önce

Mua

$0.{4}164

245.93M

$4033.33

8Saat önce

Mua

$0.{4}1616

26.81M

$433.12

$1,063,528

U
Uniswap V2
B

BYTE

33,521,183,710

W

WETH

171

WETH : BYTE

1:196320312

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu